Cukrovka 2. typu postihuje častěji starší osoby a osoby s nadváhou či obezitou. Diabetici s tímto typem tvoří až 92% všech lidí nemocných cukrovkou.

Příčiny onemocnění
Málo pohybu, nepravidelné jídlo, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu cukrovky. Častěji než nedostatek mívají tito pacienti normální množství či dokonce nadbytek inzulínu.

Příznaky
Klasické příznaky diabetu – žízeň, polydypsie a polyurie, které jsou přímým následek hyperglykémie, hubnutí, únava a problémy se zrakem. Hyperglykemické stavy s poruchou vědomí – ta může být také následkem hypoglykémie při terapii. Náchylnost k infekcím.

Základní doporučení pro diabetiky
Dieta: Nízkoenergetická (redukční) dieta (typ 9A) – základ terapie (175 g sacharidů, méně než 300 mg cholesterolu, méně než 30 % tuků, sůl méně než 3 g/den) + pravidelné cvičení (alespoň 8 týdnů před zahájením terapie p.o. PAD). Jiným užitečným dietním přístupem může být metoda přerušovaného hladovění. Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita aerobního typu - ideálně denně nebo obden po 30 minutách. Studie dokazují že snížení hmotnosti o alespoň 5–10% vede k výraznému snížení kardiovaskulárních komplikací.

Pacienti s diagnózou diabetu 2. typu, kteří mají zároveň problém s kontrolou hladiny cholesterolu a triglyceridů, jsou vystaveni vyššímu riziku rozvoje kardiovaskulárních onemocnění jako jsou ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu, angina pectoris), cévní mozková příhoda, tromboembolická příhoda apod.

Pokud jste diabetik 2. typu, nedaří se Vám i přes stávající léčbu dosáhnout ideálních hladin triglyceridů a cholesterolu v krvi a máte zájem zúčastnit se léčby, která by Vám mohla s tímto pomoci, vyplňte, prosím, kontaktní formulář: