Rádi bychom Vám představili novou pobočku společnosti Bioclinica, která byla otevřena v Ostravě.

Naše nově působící Bioclinica Ostrava je součástí sítě klinik Bioclinics, které pomáhají pacientům již 20 let po celém světě. Hlavní sídlo této společnosti se nachází ve Švýcarsku a Dánsku, jednotlivé kliniky jsou potom rozprostřeny téměř po všech kontinentech. V České republice provozujeme hned několik poboček - česká centrála v Pardubicích má zkušenosti už 13 let a patří mezi špičková pracoviště v Evropě. Další klinická centra naleznete také v Praze a Brně, kde se pacienti léčí již 4 roky.

Jednotlivá centra společnosti Bioclinica nabízejí pacientům inovativní biologické léky v rámci celosvětových klinických programů,hlavně potom pacientům s autoimunitním onemocněním. Klinické programy dávají pacientům příležitost být léčeni biologickou léčbou v rámci klinických hodnocení. Klinická hodnocení jsou v mnoha případech jedinou možností, jak určitý lék na onemocnění získat, protože daný lék ještě není v konkrétní indikaci u nás registrován nebo na něj nejsou finanční prostředky v rámci našeho zdravotnictví. Tyto pacientům podávané hodnocené léky, jsou již podrobně prozkoumány v laboratorních podmínkách, stejně tak na zdravých jedincích, kde byla potvrzena jejich bezpečnost. Teprve po těchto fázích vědecké činnosti je možné začít aplikovat biologickou léčbu na pacientech s konkrétním onemocněním. Z toho i vyplývá, že účast v klinických hodnoceních je pro pacienty bezpečná a tato bezpečnost hodnoceného léku je kontinuálně ostře sledována.

Klinická hodnocení se provádějí za účelem zlepšit lékařskou péči a hlavně najít nové a účinné možnosti léčby na onemocnění, na která dostačující léčba zatím neexistuje.Všechna u nás prováděná klinická hodnocení jsou před vlastním zahájením schválena etickými komisemi a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Vše podléhá přísným pravidlům a kontrolám. Při schvalovacím procesu výše uvedenými institucemi se posuzuje splnění požadavků správné klinické praxe, což je mezinárodně platný standard postupů při provádění, monitorování a vyhodnocování dat z klinických hodnocení. Stejně tak se důkladně posuzuje bezpečnost a účinnost léků a další činnosti vyplývající z účasti v klinickém hodnocení.

Tuto možnost účastnit se klinického hodnocení a získat tak biologickou léčbu nyní máte i Vy. Bioclinica Ostrava je pro Vás otevřena od září 2016. Nabízíme Vám ty nejmodernější léčebné metody biologické léčby. Protože se jedná o velice nákladnou léčbu, naše zdravotnictví ji ve většině případů běžně neumožňuje. V Bioclinice Ostrava jsme jako jedni z mála v Moravskoslezském kraji schopni Vám tuto léčbu poskytnout. Velikým benefitem je, že je zcela ZDARMA.

Vážíme si každého pacienta, Vaše případná účast v klinickém hodnocení je i pro nás projevem důvěry. My Vám můžeme zaručit profesionální přístup – bude o Vás postaráno zkušenými a kvalifikovanými lékaři, sestřičkami a ostatními členy studijního týmu, pro které je Vaše zdraví na prvním místě. Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme při Vaší případně návštěvě u nás na klinice.